Tag: ask

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Indeksin e Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit” (IHÇK) për muajin mars të vitit 2019, viti bazë [...]
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar të dhënat lidhur me rrjedhat e eksportit dhe importit për muajin nëntor 2018. Të dhënat nga T [...]
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar të dhënat lidhur me rrjedhat e eksportit dhe importit për muajin prill 2018. Të dhënat nga Tr [...]
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Repertorin Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë, TM1 2018”. Në tremujorin e parë [...]
Mund të thuhet me siguri të plotë se fundi i vitit 2017 i takoi plotësisht Bitcoin-it dhe kriptovalutave në përgjithësi. Këtë e vërteton edhe komun [...]
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për tremujorin e katërt të vitit 2017 shkalla e papunësisë është 30.6%. Papunësia më e theksu [...]
Shkalla e lartë e papunësisë dhe kushtet e vështira socio-ekonomike kanë bërë që shumë persona të marrin kredi për financimin e nevoja të ndryshme fam [...]
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Indeksin e Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet në Bujqësi” për vitet 2015-2017 (2015=100) Sipas [...]
Nga të dhënat e prezantuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovë në raportin ‘Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK), janar 2018’, për mu [...]
9 / 9 POSTS