Mblidhen rreth 25 milionë euro nga tatimi në pronë

Mblidhen rreth 25 milionë euro nga tatimi në pronë

Nga janari e deri në fund të nëntorit, janë arkëtuar rreth 25 milionë euro nga tatimi në pronë.

Drejtori i Departamentit të Tatimit në Pronë, në Ministrinë e Financave, Shkelzen Morina, beson se këtë vit do të mblidhen në tërësi tatimet e planifikuara.

Ai ka deklaruar se edhe pse ishte paraparë që këtë vit të fillojë mbledhja e tatimeve nga tokat bujqësore, kjo nuk ka ndodhur, ndërsa nuk pritet të fillojë as në vitin 2020.

Ndonëse ishte paralajmëruar se nga ky vit kosovarët do të paguanin tatim edhe për pronat bujqësore të papunuara, një gjë e tillë nuk ndodhi. Madje, pronarët e tokave bujqësore, taksa nuk do të paguajnë as vitin e ardhshëm. Drejtori i Departamentit të Tatimit në Pronë, në Ministrinë e Financave, Shkelzen Morina, tregon arsyet e mos fillimit të grumbullimit të këtij lloji të tatimit, që ishte paraparë me ligjin e ri.

“Edhe vitin 2020 nuk do të kemi tatim të grumbulluar nga tokat bujqësore, meqenëse Ministria e Bujqësisë është vonuar me nxjerrjen e udhëzimit administrativ. Pronat bujqësore që kultivohen, bazuar në Ligj, janë të liruara nga tatimi, mirëpo parashihet tatim për tokat që nuk punohen”, tha ai për “RadioKosovën”.

Radio Kosova ka pyetur në Ministrinë Bujqësisë se pse është vonuar me nxjerrjen e akteve nënligjore, të nevojshme për fillimin e implementimit të tatimit për tokat bujqësore, por nga e njëjta s’ka marrë përgjigje.

E, përderisa tokat bujqësore nuk do të taksohen as në vitin e ardhshëm, në arkën e shtetit, nga tatimi për tokat komerciale-industriale, këtë vit janë mbledhur rreth 1 milion euro, nga rreth 2.7 milionë sa do të duhej të paguheshin. Nga tatimi në pronë, deri në fund të nëntorit janë grumbulluar rreth 25 milionë euro, bën të ditur Shkelzen Morina.

“Deri në fund të nëntorit të hyrat që janë mbledhur nga tatimi në pronë janë diku rreth 25 milionë, në total, ndërsa, duke pasur parasysh që ngarkesa tatimore është diku rreth 28 milionë, mendojmë se do të realizohet pothuajse 100% plani i realizimit të planifikuar të të hyrave që e kanë paraparë komunat”, tha ai.

Drejtori i Departamentit të Tatimit në Pronë, në Ministrinë e Financave fton qytetarët që të paguajnë tatimin, pasi që siç thotë ai, taksat iu kthehen me investime e shërbime nga shteti.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0