Zyrtarët që shkaktuan dëme prej miliona eurosh, janë dënuar me kusht

Zyrtarët që shkaktuan dëme prej miliona eurosh, janë dënuar me kusht

Komisioni Konsultativ për Politikë Ndëshkimore, bashkë me kryetarë të gjykatave dhe kryeprokurorë, kanë publikuar analizën sa i përket politikës ndëshkimore në rastet e korrupsionit në Kosovë.

Siç u tha me këtë rast, 204 lëndë të korrupsionit janë zgjidhur nga organet e drejtësisë. Nga to, 22 janë me aktgjykim me burgim dhe 33 të tjera dënim me gjobë.

Në veçanti ky komision ka bërë një analizë të 27 rasteve, lëndëve të korrupsionit, në të cilat përfshihen zyrtarë në pozita të nivelit të ulët, të mesëm dhe të lartë, raporton KsP.

Prej 27 rasteve, tetë të pandehurve u janë shqiptuar dënime me kusht, që kryesisht janë deri 12 muaj, e ndër ta janë zyrtarë të policisë, kryetarë komunash, drejtorë të arsimit komunal, zyrtarë ministrorë që dëmet e tyre janë me miliona euro.

E në mesin e të dënuarve janë edhe elektricistë që kanë shkaktuar dëm në vlerë 500 euro, ndërsa janë dënuar me 39 muaj burgim.

Kryetari i Gjykatës Supreme, njëherësh kryesues i këtij Komisioni, Enver Peci, tha se përmes kësaj analize jepet një mundësi që të përmirësohen dhe të jepet një pasqyrë e përgjithshme bazuar në vendimet e marra gjatë vitit 2018 për rastet e korrupsionit.

Sipas, kryesuesit Peci, duhet angazhim më i madh që të ketë përmirësim, e veçmas tek rrethanat lehtësuese dhe rënduese.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0