Tag: GDP

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar raportin mbi Bruto produktin vendor” (BPV) për tremujorin e parë 2018, sipas aktiviteteve ekonom [...]
Sipas të dhënave nga Eurostat, GDP-ja në eurozonë dhe në BE u rrit për 0.6% në tremujorin e katërt të vitit 2017 krahasuar me tremujorin e mëparshëm. [...]
2 / 2 POSTS