Kaosi në Gjykata, mijëra lëndë të pazgjidhura

Kaosi në Gjykata, mijëra lëndë të pazgjidhura

Këshilli Gjyqësor i Kosovës, gjatë takimit, të mbajtur sot me kryetarët e të gjitha gjykatave në Kosovë dhe anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, ka paraqitur para Këshillit, raportin e punës për vitin 2017.

Në raporte janë të përfshira të dhënat për numrin e lëndëve në punë, numrin e lëndëve të pranuara, të kryera dhe të mbetura, të Gjykatës Supreme, Gjykatës së Apelit, gjykatave themelore si dhe të gjitha degëve të tyre.

Në këtë takim, u bë e ditur se në vitin 2017, Gjykata Supreme ka pasur në punë 1275 lëndë, prej tyre 1055 të kryera dhe kanë mbetur në punë 220 lëndë.

Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme ka pasur në punë, 23877 lëndë, prej tyre 2577 të kryera dhe kanë mbetur në punë 21300 lëndë.

Gjykata Apelit Prishtinë ka pasur në punë, 24466 lëndë, prej tyre 11890 të kryera dhe kanë mbetur në punë 12576 lëndë.

Gjithsejtë, gjykatat themelore me degë, kanë pasur në punë 569373 lëndë, prej tyre 295485 të kryera dhe kanë mbetur në punë 273888 lëndë.

Gjykata Themelore Prishtinë me degë, kanë pasur në punë 220583 lëndë, prej tyre 95294 te kryera dhe kanë mbetur në punë 125289 lëndë.

Gjykata Themelore Gjilan me degë, kanë pasur në punë 40736 lëndë, prej tyre 22464 të kryera dhe kanë mbetur në punë 18272 lëndë.

Gjykata Themelore Prizren me degë, kanë pasur në punë 64787 lëndë, prej tyre 41559 të kryera dhe kanë mbetur në punë 23228 lëndë.

Gjykata Themelore Mitrovicë me degë, kanë pasur në punë 64475 lëndë,  prej tyre 40982 të kryera dhe kanë mbetur në punë 23493 lëndë.

Gjykata Themelore Gjakovë me degë kanë pasur në punë 58080 lëndë, prej tyre 28908 te kryera dhe kane mbetur në punë 29172 lëndë.

Gjykata Themelore Pejë me degë, kanë pasur në punë 49065 lëndë, prej tyre 24032 të kryera dhe kanë mbetur në punë 25033 lëndë.

Gjykata Themelore Ferizaj me degë, kanë pasur në punë 71647 lëndë, prej tyre 42246 të kryera dhe kanë mbetur në punë 29401 lëndë.

Nga paraqitja e këtyre raporteve, u pa se gjatë këtij viti ka pasur rezultate të mira të punës dhe rritje të efikasitetit të punës në të gjitha gjykatat themelore me degët e tyre, Gjykatën e Apelit dhe Gjykatën Supreme.

Kryetarët, diskutuan edhe për sfidat, të arriturat, kërkesat,  por me theks të veçantë kërkuan nga KGjK një vëmendje më të madhe, pasi që kanë vështirësi të vazhdueshme në punë, duke filluar nga infrastruktura, numri i madh i lëndëve, numri i vogël i gjyqtarëve, shkuarja e një numri të madh të gjyqtarëve në pension etj. Kryetarët me këtë rast, falënderuan USAID-in dhe institucionet tjera vendore dhe ndërkombëtare për mbështetjen që i ka dhënë dhe po i japin sistemit gjyqësor në vendin tonë.

Kryesuesi Idrizi, u premtoi kryetarëve të gjykatave, se KGjK, është duke e shqyrtuar çdo mundësi për të mbështetur të gjitha gjykatat në kërkesat e tyre, me qëllim të rritjes së efikasitetit të sistemit gjyqësor, në veçanti kërkoi angazhim më të madh në Gjykatën e Apelit dhe Gjykatën Themelore të Prishtinës duke pasur parasysh numrin e madh të lëndëve. Të gjitha Raportet  u miratuan  njëzëri nga anëtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës.

Gjithashtu, në këtë takim është shqyrtuar dhe miratuar, raporti i punës së Njësisë për Shqyrtimin e Përformancës Gjyqësore për vitin 2017 dhe raporti i punës së KGjK për vitin 2017.

Këshilli emëroi ushtruese të detyrës së kryetares së Gjykatës Themelore në Gjilan, Mevlide Shabani, gjyqtare e Departamentit të Përgjithshëm Divizionit Civil.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0