Institucionet lidhin kontrata me procedura të negocimit me çmime më të larta se ato të tregut

Institucionet lidhin kontrata me procedura të negocimit me çmime më të larta se ato të tregut

Kontratat e autoriteteve kontraktuese përmes procedurave të negocimit ka rezultuar të jenë me kosto më të lartë për shërbime apo mallra të pranuara, sesa kontratat e hapura apo mundësitë që ofron tregu.

Shkak për këtë, sipas Zyrës Kombëtare të Auditimit, del të jetë mungesa e analizave, vlerësimeve të nevojave dhe njohja e tregut nga ana e autoriteteve kontraktuese, shkruan sot Koha Ditore.

Në raportin e perfomancës së ZKA-së “Procedura me negocim pa publikim të njoftimit për kontratë”, është konstatuar se 8 nga 17 kontratat e audituara, të lidhura me procedurën e negocimit, kanë rezultuar me kosto më të lartë sesa çmimet e tregut.

ZKA-ja nxjerr në pah mangësitë e autoriteteve kontraktuese gjatë përdorimit të kësaj procedure.

65 për qind e kontratave të audituara përmes procedurës së negociuar ishin lidhur në kushte minimale të konkurrencës, prej tyre afro 47 për qind me vetëm një operator ekonomik dhe 18 për qind e tyre me vetëm dy operatorë ekonomikë. Kjo mënyrë e prokurimit për mallra dhe shërbime nuk është transparente dhe nuk garanton se autoriteti kontraktues ka marrë vlerën për paranë që ka shpenzuar.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0